Teollisuus- ja tarkastuskuvaukset

 
 

RoboDrones tekee tarkastustuskuvauksia kohteisiin, joihin on muuten hankala päästä ilman telineitä. Tällaisia kohteita löytyy esimerkisi teollisuudesta, rakennustyömailta sekä muista julkisista ja yksityisistä kiinteistöistä.

Dronella tehtävällä tarkastuksella voidaan päästä merkittäviin kustannussäästöihin verrattuna nostureiden hankkimisesta tai telineiden teettämisestä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna. Vaikka tarkastuksen jälkeen jouduttaisiinkiin tekemään telineet tai hankkimaan nosturi korjausta varten, voidaan silti säästää kustannuksissa, kun vikapaikka on etukäteen tarkasti kohdennettu.

Teemme myös referenssikuvausta ilmasta esimerkiksi rakennusteollisuuden eri työmaavaiheista tai turvallisuusarvionteihin liittyviä säännöllisiä kuvauksia. Ilmakuvausta voidaan käyttää säännöllisesti tehtynä myös esimerkiksi aliurakoitsijen työn laadun valvontaan. Kuvaus voidaan tehdä still-kuvina, videokuvina tai 360 ° kuvina asiakkaan toiveiden mukaisesti

Toimintamme perustuu hyvään turvallisuuskulttuuriin, jota ohjaa yrityksen RPAS Operations Manual (Miehittämättömän ilmailun toimintakäsikirja), noudatamme voimassa olevia ilmailumääräyksiä ja teemme aina tilannekohtaisen turvallisuusarvioinnin ennen toimeksiantolennon aloittamista.

Yrityksellä on imailun vakuusasetuksen mukainen kauko-ohjattujen ilma-alusten vastuuvakuutus 1.000.000 euroon asti / vahinko sekä voimassa oleva työturvallisuuskortti. RoboDroneS on suorittanut useita RPAS- (Remotely Piloted Aircraft System) toimintaan liittyviä koulutuksia, esimerkkinä vaikkapa Insta ILS Oy:n RPAS-perusteet ja turvallinen lennätystoiminta.