RPAS-koulutus

 

RoboDroneS RPAS-perehdytyskoulutukset miehittämättömän ilmailun perusteisiin. Teemme 1 tai 2 päivän koulutuksia max. 6 henkilön ryhmille, yrityksille tai yksityisille. Koulutuksiin kuuluu teoriaosuuksien lisäksi myös käytännön lennätyskoulutusta.

Rejlers Finland Oy:n henkilökuntaa käytännön koulutusvaiheessa

RoboDroneS kouluttaa Rejlers Finland Oy:n henkilökuntaa

Koulutukseen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia osa-alueita

(koulutukset räätälädöidään toiveiden mukaisesti)

Johdanto kurssiin ja miehittämättömään ilmailuun

Keskeisiä käsitteitä ja käytettyjä lyhenteitä

Perehdytys miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön liittyvään lainsäädäntöön Suomessa

 • Ilmailulaki
 • OPS M1-32 ilmailumääräys (OPS M1-1)
 • Aluevalvontalaki
 • Rikoslain säädökset lennätystilanteisiin liittyen
 • Kielto- ja rajoitusalueet
 • GEN T1-4 mukainen lentoturvallisuusilmoitus vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta
 • Vahingonkorvausvastuut ilmailussa ja ns. ankaran vastuun periaate
 • Muu lennättämiseen vaikuttava lainsäädäntö

Katsaus tulevaan lainsäädäntöön

 • EASA:n tuleva yhteiseurooppalainen lainsäädäntö ja sen vaatimukset
 • Odotettavissa olevat kansalliset muutokset miehittämättömän ilmailun lainsäädäntöön

Lennättämisen turvallisuus

 • RPAS – järjestelmät
 • Lentojen suunnittelu ja valmistelu, Trafin applikaatio
 • Lentosää
 • Check-listat
 • Kauko-ohjausjärjestelmän häiriö- ja vikatilanteisiin varautuminen
 • Järjestelmien huolto
Kaupallisessa toiminnassa tarvittavat ilmoitukset, asiakirjat ja vakuutukset
 • Toimintailmoitus Traficomille
 • Vakuutukset Drone toimintaan
 • Toimintakäsikirja
 • Turvallisuusarvioinnit
 • Lentopäiväkirja

Käytännön toimenpiteet toimittaessa kielto- tai rajoitusalueella ja poikkeuslupien hakeminen

 • Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen lentokentän lähialueella
 • Lennätys ADIZ ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä
 • R100 alueet, luvat ilmailun rajoitusalueella lentämiseen, ilmakuvausluvan, laserkeilausluvan tms. hakeminen
 • ANS Finland ATS-lentosuunnitelman laatiminen
 • Ilmatilan varaaminen

DJI koptereiden rakenne, käyttöönotto ja päivitykset

 • Koptereiden rakenne
 • Käyttökuntoon laittaminen
 • DJI Go aplikaatio
 • Ohjelmistopäivitykset, DJI Assistant 2
 • Kalibroinnit
 • Älykkäät lentotoiminnot ja niiden toimintarajoitteet
 • Kolmansien osapuolien applikaatiot

Käytännön lennätysharjoitus (1/2 päivää, n. 3,5 h)

 • Phantom 4
 • Mavic Air

Loppukeskustelu ja palaute koulutuksesta